Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency

Tanja Classic s.r.o.
www.koncertniagentura.cz

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency

Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3
http://www.gmhs.cz

vmab

Spolek Via musica ad beatum z.s.
www.adbeatum.cz

Tanja Classic s.r.o. a Via musica ad beatum z.s. ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy, ZUŠ
pořádá IV. ročník mezinárodní soutěže ve hře na housle
„Houslová soutěž PhDr. Josefa Micky“
pod záštitou Václava Hudečka

 

 

 


Soutěžní podmínky  ( Ke stažení zde )

Soutěž se uskuteční v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy,
Komenského nám.9, Praha 3 ve dnech 18. - 20. března 2016

 1. Soutěž je vypsána pro houslisty, kteří navštěvují základní umělecké školy, konzervatoře, střední školy s hudebním zaměřením, soukromé umělecké školy nebo soukromou výuku, nastudují předepsaný repertoár a splní věkovou hranici do 16. let.
 2. Hra zpaměti a dodržování spodní i vrchní hranice časových limitů je podmínkou (díla autorů 20. nebo 21. století ve IV. a V. kategorii mohou být hrána z not)
 3. Nedodržení soutěžních pravidel může být postiženo diskvalifikací soutěžícího.
 4. Soutěž je jednokolová. Zvolený program je závazný, ale ve výjimečných případech může být porotou udělen souhlas se změnou soutěžních skladeb.
 5. Porota má právo neudělit některé ceny, případně ceny rozdělit, stejně tak může udělit zvláštní ceny.
 6. Soutěžící má právo přihlásit se do vyšší věkové kategorie.
 7. Absolutní vítěz z minulých ročníků se soutěže nemůže zúčastnit

Rozdělení věkových kategorií a minutáže

I. kategorie nejmladších do 8 let - soutěžící narození 1.1.2008 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 3 - 7 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: Elementární etuda č.2 nebo 3 | ke stažení

II. kategorie do 10 let - soutěžící narození 1.1.2006 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 4 - 10 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: Elementární etuda č. 7 nebo 35 | ke stažení

III. kategorie do 12 let - soutěžící narození 1.1.2004 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 7 – 12 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: První polohové etudy č.36 nebo 48 nebo 50 | ke stažení

IV. kategorie do 14 let - soutěžící narození 1.1.2002 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 10 - 17 minut s podmínkou zařazení děl minimálně dvou rozdílných stylových období.
Z toho jedno dílo českého autora ( z jakéhokoli období )

V. kategorie – do 16 let - soutěžící narození 1.1.2000 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 14 – 20 minut s podmínkou zařazení minimálně dvou rozdílných stylových období. Z toho jedno dílo českého autora 20. nebo 21. století - díla zkomponovaná po roce 1914.

Složení poroty:

 • Václav Hudeček – předseda poroty, houslový virtuos
  portretPatří mezi nejvýznamnější české houslové virtuosy. V letech 1959 a 1964-1968 byl nejprve soukromým žákem prof. PhDr. Josefa Micky a později jeho studentem na Pražské konzervatoři. Na podzim roku 1967, tedy ve svých patnácti letech, vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra a tím zahájil svou mezinárodní kariéru. Je jediným českým žákem legendárního houslisty D. Oistracha. Pražskou HAMU absolvoval ve třídě Prof. Václava Snítila. Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších pódiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), s nejlepšími světovými orchestry (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další). Václav Hudeček se ovšem stará i o mladou generaci houslistů, a to jak každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích na Akademii V. Hudečka, tak i představováním těch nejlepších mladých houslistů jako hostů na svých koncertech v rámci tradičních vánočních turné, nebo na festivalu „Svátky hudby“ v Praze. V roce 2007 obdržel z rukou prezidenta Václava Klause vysoké vyznamenání "Za zásluhy o stát" v oblasti kultury. V roce 2012 získal při příležitosti životního jubilea stříbrnou medaili hlavního města Prahy z rukou primátora Doc. MUDr. Bohuslava Svobody. O dva roky později se stal čestným občanem Prahy 2. V roce 2015 obdržel od prezidenta Italské republiky prestižní vyznamenání Řád rytíře italské hvězdy „Cavaliere dell’Ordine della Stella d‘Italia“
  www.vaclav-hudecek.cz
 • David Takeno – Guildhall School of Music and Drama, Londýn
  d takenoProf. David Takeno se narodil v Tokiu. Na housle začal hrát v ranném dětství a již v devíti letech se představil jako sólista nejdříve na Novém Zélandu, později v U.S.A., Izraeli a Evropě. V 60. a 70. letech často koncertoval s Y. Menuhinem a jeho orchestrem, ale také často vystupoval jako komorní hráč. Významná byla jeho spolupráce s Academy St. Martins in the Fields a English Chamber Orchestra. V roce 1968 pobýval na studijním pobytu v Praze, kde navštěvoval třídu Prof. Pekelského. Od roku 1976 se věnuje houslové pedagogice. Působil na The Yehudi Menuhin School a University of Cambridge. V současné době je profesorem na Guildhall school of Music and Drama v Londýně, kde dlouhodobě vedl smyčcovou katedru a kde nyní zastává funkci „Eugène Ysaÿe International Chair of Violins“. Hudební entusiasmus profesora D. Takeno významně ovlivňuje jeho studenty v interpretaci a následné specializaci pro díla jednotlivých hudebních stylů. Většina jeho studentů je aktivními hudebníky koncertujícími po celém světe, stejně tak jako pedagogy na významných školách a institucích. V roce 1998 byl oceněn Worshipful Company of Musician medailí W.W. Cobbett za přínos komorní hudbě. V roce 2009 získal „Golden Award“ Univerzity v Bělehradě a v roce 2010 byl oceněn Společností britských orchestrů "ABO Award roku 2010" Mezi jeho nejvýznamnější žáky patří Rachel Podger, Pavlo Beznosiuk, Anthony Marwood a Carolin Widmann.
 • Jiří Fišer – Pražská konzervatoř, Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
  portretJe absolventem Plzeňské konzervatoře ve třídě M. Macháčka a HAMU ve třídě prof. A. Moravce. V roce 1977 se aktivně zúčastnil mistrovského kurzu u N. Milsteina. V letech 1978 – 1985 zastával místo zástupce koncertního mistra v Sukově komorním orchestru a poté nastoupil jako primárius Doležalova kvarteta, kde působil do roku 2004. Od roku 1996 je pedagogicky činný na Gymnáziu a Hudební škole Hlavního města Prahy a na Pražské konzervatoři. Zcela mimořádné umělecké a mezinárodní soutěžní úspěchy jeho žáků a absolventů - např. Jan Mráček, Petra Vilánková, Petr Matěják - jej řadí mezi přední houslové pedagogy současnosti.
 • Pavel Kudelásek – >primárius Apollon kvarteta, Pražská konzervatoř, Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
  portretAbsolvoval Pražskou konzervatoř v houslové třídě prof. J. Foltýna a HAMU v Praze ve třídě prof. A. Moravce. Studium si doplnil u prof. Kato Havas. Stál u zrodu houslového oddělení Konzervatoře v Českých Budějovicích. Od roku 1993 je profesorem houslové hry na Pražské konzervatoři a působí též na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy. Je autorem odborných prací (např.„Interpretace Bachových Sonát a partit pro sólové housle“). Je zván do porot domácích i mezinárodních soutěží a k vedení mistrovských kurzů. Věnuje se sólové a komorní hře, byl členem řady významných souborů (Český komorní orchestr, Dvořákovo kvarteto, Pro Arte Antiqua), spolupracoval s Českým nonetem. Momentálně působí jako primárius kvarteta Apollon. Roku 2006 mu byla za propagaci české hudby udělena Masarykovou akademií umění cena Rudolfa II.
  www.triartmanagement.cz
 • Jiří Panocha – primárius Panochova kvarteta, HAMU Praha
  portretByl již od počátku své hudební kariéry vynikajícím houslistou. V roce 1972 vyhrál na Karajanově soutěži v Berlíně konkurs na místo koncertního mistra Mezinárodního studentského orchestru, ve kterém si zahrál pod Karajanovou taktovkou. Koncertoval ve většině evropských zemí a také v USA, Kanadě, Mexiku, Japonsku aj. Při studiu na Pražské konzervatoři založil v  roce 1968 pod vedením prof. Josefa Micky Panochovo kvarteto a ve své činnosti pokračovali i při studiu na HAMU v Praze. Pod vedením Jiřího Panochy kvarteto procestovalo téměř celý svět a nahrálo bezpočet hudebních nosičů u českých i zahraničních hudebních vydavatelství. Své dlouholeté zkušenosti zúročuje Jiří Panocha při pedagogické činnosti na Akademii múzických umění, kde vyučuje hře na housle. Skutečnost, že kvarteto hraje pod jeho vedením v nezměněné sestavě od roku 1971, svědčí o jeho dalším nesporném talentu, pozitivně ovlivňovat a stmelovat kolektiv.
  Panochovo-kvarteto
 • Milan Puklickýhudební režisér Českého rozhlasu
  portretNarozen 8.4.1952 v Praze. Jeho prvním učitelem houslí byl Ferdinand Gotwald, Ševčíkův žák. Absolvoval Pražskou konzervatoř a HAMU ve třídě Josefa Vlacha. Do roku 1985 vystupoval jako člen komorních souborů a sólista v mnoha státech Evropy a Ameriky. Soukromým studiem kompozice a dirigování si rozšířil teoretické i praktické hudební vzdělání. Od roku 1985 byl také hudebním režisérem v Československém, nyní Českém rozhlase. Od roku 1995 se věnuje výhradně tomuto oboru. Jako hudební režisér spolupracuje s domácími i zahraničními gramofonovými společnostmi hudebními tělesy, komorními soubory a sólisty. Spolupodílel se na mnoha nahrávkách, z nichž některé získaly významná mezinárodní ocenění (z poslední doby např. souborné orchestrální dílo Leoše Janáčka a 3 fragmenty z opery Julietta Bohuslava Martinů s dirigentem Sirem Charlesem Mackerrasem, nebo nahrávka roku BBC Smetanova tria, atd.).
 • Pavel Zejfart – člen Panochova kvarteta, ZUŠ J.L. Dusíka, Čáslav
  portretVěnoval se nejprve zpěvu, hře na klavír a herectví. V dětství se představil jako herec a zpěvák ( opera H. Krásy „Brundibár“, inscenace „Oliver Twist“ a film Václava Kršky „Jarní vody“ podle Turgeněvovy novely ). Na housle se začal učit hrát až v jedenácti letech a po soukromé přípravě u prof. J. Micky se stal jeho posluchačem I. ročníku Pražské konzervatoře. Na podzim roku 1968 se ujal role sekundisty Panochova kvarteta. Pavel Zejfart studoval komorní hru u prof. Raphaela Hillyera ve Weimaru a svá studia ukončil na AMU v Praze u prof. Nory Grumlíkové. Jako člen dnes světově uznávaného kvarteta se stal nositelem mnoha ocenění: titulu laureáta soutěže Pražského jara 1975, Zlaté medaile v Bordeaux (1976), Stern der Woche in München (1982), Zlaté desky Supraphonu (1982), Grand Prix Academie Charlese Crose v Paříži (1983) a prestižní ceny MIDEM-Cannes Classical Awards (1995). Pedagogicky působil a působí v Lake District Summer School of Music (Anglie), Yale University in Norfolk (USA) a Kusatsu Academy (Japonsko). Panochovo-kvarteto

 Ceny a ocenění:

 

Přihlášení:

Uzávěrka přihlášek do soutěže: 31.1.2016

 

 • Účastnický poplatek ve výši 500,- Kč je nutno uhradit rovněž do 31.1.2016 převodem na bankovní účet: 270830960/0300 (POZOR, ZMĚNA OPROTI PŘEDEŠLÝM ROČNÍKUM!!!)
 • Jako variabilní symbol uvádějte prosím den, měsíc a rok narození soutěžícího ( např. je . li narozen 6.1. 2002, pište 060102 a do zprávy pro příjemce uveďte: Soutěž JM a jméno soutěžícího, příp. název hudební školy, velmi nám tím usnadníte identifikaci platby.
 • Přihlášku stáhněte, uložte, vyplňte a pošlete jako přílohu mailem. Prosím netiskněte, neskenujte.
 • Účastnický poplatek je nevratný!
 • Počet soutěžících může být při velkém zájmu omezen z časových důvodů – rozhodující zde bude datum doručení přihlášky. V případě vyčerpání organizační kapacity budou upřednostněni ti soutěžící, jejichž přihláška byla zaslána dříve.

 

Seznam doporučené (nepovinné) literatury:

 • Sylvie Bodorová: Dža More - pro sólové housle
 • Petr Eben:
  • Saul u věštkyně v Én-Dóru - starozákonní freska pro housle a klavír
  • Sonatina semplice
 • Luboš Fišer:
  • Ruce – Sonáta pro housle a klavír
  • Amoroso – pro housle a klavír (pouze pro II. a III. kategorii)
 • Ilja Hurník:
  • Ciacona pro housle a klavír
  • Grave pro housle a klavír (pouze II. a III. kategorie)
  • Partita pro housle a klavír (možný výběr)
  • Suita pro sólové housle (možný výběr)
 • Lukáš Hurník: Tři věty pro housle a klavír ( možný výběr )
 • Viktor Kalabis: Aleluja (žalm 150), op.74 - starozákonní freska pro housle a klavír
 • Oldřich F. Korte:
  • Filosofické dialogy
  • Elíhú kontra Jób – starozákonní freska pro housle a klavír
 • Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír
 • Vít Micka: Concertino pro housle a klavír
 • Luboš Sluka:
  • Consonanza con Mozart pro housle a klavír
  • Due pezzi – Dva elegické kusy pro housle a klavír
 • Lukáš Sommer: Déja vu - in memoriam Maurice Ravel pro housle a klavír

 

Děkujeme za podporu / Thank you for your support

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy - www.gmhs.cz
 

Mistr Tomáš Koštejn
www.smycce-kostejn.cz

sfk

www.mkcr.cz

mop
www.mandarinoriental.com
orea
www.resortsklar.cz Český catering - www.ceskycatering.cz
www.osa.cz
Nadace Život umělce - www.nadace-zivot-umelce.cz
Vít Popp – České hudební nástroje - www.chn.cz
www.prestiznipsani.cz
Nespresso - www.nespresso.com
  Mistr Dalibor Bzirský – opravy nástrojů - www.bzirsky-violin.cz
2fol - autofolie - www.2fol.cz
Nadace Vize97 - www.vize.cz
Cena Editio ONTA - editio-onta.com
  Český rozhlas – Vltava - www.rozhlas.cz/vltava/portal
  Alena Zejfartová