• Práce naší agentury má několik různých složek. V první řadě stále více rozvíjíme a navazujeme kontakty s pořadateli koncertů a festivalů v různých místech a nabízíme jim konkrétní programy námi zastupovaných umělců. Spolupracujeme například se Svátky hudby Václava Hudečka, Klub přátel Pražského jara.
  • Dalším polem působiště je organizace vlastních koncertů, koncertních cyklů, prezentací a soutěží. Například cyklus koncertů Život do zámku v Dolních Břežanech, provedení Rybovy České mše Vánoční ve Zlatníkách, celostátní kytarová soutěž PRAGuitarra clássica).
  • V neposlední řadě realizujeme nahrávky hudebních CD. Například ojedinělá notová publikace houslových etud J.F. Mazase s dokomponovaným druhým hlasem J. Micky, která obsahuje ve světové premiéře natočený komplet na dvou CD a to pod osobní záštitou Mistra Josefa Suka. Dále realizace debutového CD mladého vynikajícího klavíristy Lukáše Klánského a CD A. Dvořák Slovanské tance pro klavír na čtyři ruce v interpretaci Ivana a Lukáše Klánských. Vydáno ve spolupráci s Radioservisem a Českým rozhlasem.
  • Dále dokážeme vytvořit program na vaše přání, který bude zaměřen nejen na díla z oblasti vážné hudby.