2015

 

 • V. Hudeček, J. Mráček, J. Špaček, P. Matěják se SOČR v Obecním domě
 • Daniel Klánský a Ivan Klánský - recitál v rámci festivalu Klasika viva v Šumperku
 • J. Mráček s PKO v Rudolfinu
 • Spohr Violin Duo – Natáčení kompletu Koncertantních duet L. Spohra, op. 67 pro Český rozhlas

2014

      

 • Mráček se SOČR v Rudolfinu
 • Svátky hudby V.Hudečka – Adam, Klára, Daniel, Lukáš, Vladimír Klánští
 • Lukáš Klánský a Pražákovo kvarteto - Pražské jaro
 • Five star kvartet – Festival Doteky hudby
 • Ivan a Lukáš Klánský – festival Lípa Musica - Dvořákovy Slovanské tance
 • Dva adventní koncerty pro MČ Praha 2 - Archi allegri a mistři baroka, Vlastislav Matoušek a Gotické zpěvy koruny české

2013

 
 • Kabisovo tro v rámci cyklu koncertů v Komorním spolku ČF
 • The Swings na zámku v Nelahozevsi
 • Guarneri trio Prague v Sukově síni v rámci koncertů pro Bohemia Herritage
 • Ivan a Lukáš Klánský – Světová klavírní tvorba – Rudolfinum – Dvořákovy Slovanské tance
 • 2014 Mráček se SOČR v Rudolfinu

2012

 
 • Jan Mráček se SOČR v Rudolfinu
 • Pražské kytarové kvarteto - Festival Na dvanácti strunách v Českých Budějovicích

2011

 
 • Lukáš Klánský, Jan Mráček, Ondřej Lébr – Concentus Moraviae
 • Svátky hudby Václava Hudečka – recitál s Lukášem Klánským, kostel Šimona a  Judy
 • Jan Mráček a Lukáš Klánský – koncert v rámci Komorního spolku

2010

 
 • Reprezentační ples Prahy 1, DayDrem Band Petra Hanzlíka
 • Collegium Marianum, Dolní Břežany,květen 2010
 • Svátky hudby V. Hudečka, kostel sv.Šimona a Judy - Ivan Klánský a Lukáš Klánský – A.Dvořák – Slovanské tance pro čtyři ruce

2009

 
 • Gröbeho vila – písňový recitál Romana Janála
 • Mladé pódium Pardubice – Lukáš Klánský a Barocco sempre giovane
 • Vánoční koncert Stříbrná Skalice – O.Lébr, B. Perná, P.Černý
 • Koncert souboru Schola Gregoriana v Dolních Břežanech
 • Půlnoční mše 24.12., Zlatníky - Rybova Česká mše vánoční

2008

 
 • Klavírní recitál Lukáše Klánského v kostele Sv.Vavřince v rámci Klubu přátel Pražského jara
 • Křest projektu houslových etud J.F.Mazase a J. Micky za účasti M.Ebena, J.Suka a hraběnky M.Nostitz
 • Koncert pro Přítomnost, společnost pro soudobou hudbu – O. Lébr, L. Klánský, J.Mráček
 • Vánoční koncert Františkovy Lázně – Z. Marková, O. Lébr, L. Klánský
 • Koncert Guarneri Tria Prague v Litoměřicích
 • Koncert Panochova kvarteta v Dolních Břežanech
 • Koncert v Gröboho vile – O.Lébr, L. Klánský
 • Půlnoční mše 24.12., Zlatníky- Rybova Česká mše vánoční