Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency

 

 

Tanja Classical Music Agency
www.koncertniagentura.cz 

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency

Komenského náměstí 400/9, 130 00 Praha 3
http://www.gmhs.cz

ČR
 

ČRo 3 Vltava
http://www.rozhlas.cz/vltava

Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy pořádá III. ročník mezinárodní soutěže ve hře na housle „Houslová soutěž PhDr. Josefa Micky“ pod záštitou Václava Hudečka

 

 


Soutěžní podmínky

Soutěž se uskuteční v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy,
Komenského nám.9, Praha 3
ve dnech 6. - 8. března 2015

 1. Soutěž je vypsána pro houslisty, kteří navštěvují základní umělecké školy, konzervatoře, střední školy s hudebním zaměřením, soukromé umělecké školy nebo soukromou výuku, nastudují předepsaný repertoár a splní věkovou hranici do 16-ti let.
 2. Hra zpaměti a dodržování spodní i vrchní hranice časových limitů je podmínkou (díla autorů 20. nebo 21. století ve IV. a V. kategorii mohou být hrána z not)
 3. Nedodržení soutěžních pravidel může být postiženo diskvalifikací soutěžícího.
 4. Soutěž je jednokolová. Zvolený program je závazný, ale ve výjimečných případech může být porotou udělen souhlas se změnou soutěžních skladeb.
 5. Porota má právo neudělit některé ceny, případně ceny rozdělit, stejně tak může udělit zvláštní ceny.
 6. Soutěžící má právo přihlásit se do vyšší věkové kategorie.
 7. Absolutní vítěz z minulého ročníku se soutěže nemůže zúčastnit

Rozdělení věkových kategorií a minutáže

I. kategorie nejmladších do 8 let - soutěžící narození 1.1.2007 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 3 - 7 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: Elementární etuda č.2 nebo 3 | ke stažení

II. kategorie do 10 let - soutěžící narození 1.1.2005 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 4 - 10 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: Elementární etuda č. 7 nebo 35 | ke stažení

III. kategorie do 12 let - soutěžící narození 1.1.2003 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 7 – 12 minut.
Doporučená skladba: J. Micka: První polohové etudy č.36 nebo 48 nebo 50 | ke stažení

IV. kategorie do 14 let - soutěžící narození 1.1.2001 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 10 - 17 minut s podmínkou zařazení děl minimálně dvou rozdílných stylových období.
Z toho jedno dílo českého autora - období baroka – 21.stol.

V. kategorie – do 16 let - soutěžící narození 1.1.1999 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 14 – 20 minut s podmínkou zařazení minimálně dvou rozdílných stylových období. Z toho jedno dílo českého autora 20. nebo 21. století - díla zkomponovaná po roce 1914.

Složení poroty:

 • Václav Hudeček - předseda poroty, houslový virtuos
 • Eva Stegeman - sólová a komorní činnost, umělecká ředitelka festivalu v Haagu, Holandsko
 • Jiří Fišer - Pražská konzervatoř, Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
 • Pavel Kudelásek - primárius Apollon kvarteta, Pražská konzervatoř, Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
 • Jiří Panocha - primárius Panochova kvarteta, HAMU Praha
 • Milan Puklický - hudební režisér Českého rozhlasu
 • Pavel Zejfart - člen Panochova kvarteta, ZUŠ J.L. Dusíka, Čáslav

 

Ceny

Seznam doporučené (nepovinné) literatury:

 • Sylvie Bodorová: Dža More - pro sólové housle
 • Petr Eben:
  • Saul u věštkyně v Én-Dóru - starozákonní freska pro housle a klavír
  • Sonatina semplice
 • Luboš Fišer:
  • Ruce – Sonáta pro housle a klavír
  • Amoroso – pro housle a klavír (pouze pro II. a III. kategorii)
 • Ilja Hurník:
  • Ciacona pro housle a klavír
  • Grave pro housle a klavír (pouze II. a III. kategorie)
  • Partita pro housle a klavír (možný výběr)
  • Suita pro sólové housle (možný výběr)
 • Lukáš Hurník: Tři věty pro housle a klavír ( možný výběr )
 • Viktor Kalabis: Aleluja (žalm 150), op.74 - starozákonní freska pro housle a klavír
 • Oldřich F. Korte:
  • Filosofické dialogy
  • Elíhú kontra Jób – starozákonní freska pro housle a klavír
 • Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír
 • Vít Micka: Concertino pro housle a klavír
 • Luboš Sluka:
  • Consonanza con Mozart pro housle a klavír
  • Due pezzi – Dva elegické kusy pro housle a klavír
 • Lukáš Sommer: Déja vu - in memoriam Maurice Ravel pro housle a klavír
 

 

Děkujeme za podporu / Thank you for your support

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy - www.gmhs.cz
 

Mistr Tomáš Koštejn
www.smycce-kostejn.cz

Pachtův palác - www.pachtuvpalace.com
www.osa.cz
Concertino Praga - www.rozhlas.cz
Nadace Život umělce - www.nadace-zivot-umelce.cz
Vít Popp – České hudební nástroje - www.chn.cz
www.prestiznipsani.cz
Český catering - www.ceskycatering.cz
Bulgarian holiday investment group - www.bulharskoapartmany.eu
Nespresso - www.nespresso.com
  Mistr Dalibor Bzirský – opravy nástrojů - www.bzirsky-violin.cz
2fol - autofolie - www.2fol.cz
Nadace Vize97 - www.vize.cz
Cena Editio ONTA - editio-onta.com
  Český rozhlas – Vltava - www.rozhlas.cz/vltava/portal
  Alena Zejfartová