Five Star KvartetFive Star Clarinet Quartet je sestaven z našich špičkových klarinetistů, kteří mají velké sólistické renomé a komorní zkušenosti z řady pódiových aktivit. Členové souboru jsou také držiteli prestižních ocenění z mezinárodních hudebních soutěží a festivalů a jsou výraznými osobnostmi naší interpretační současnosti.

Five Star Clarinet Quartet osciluje repertoárově v oblasti klasické i jazzové hudby a navazuje na projev legendárního souboru Barock Jazz Quintet. Jiří Hlaváč je i v tomto případě autorem aranží, dramaturgie a plní roli moderátora. Vystoupení souboru jsou určena pro běžné koncertní prostory, ale i pro zcela netradiční sféru.

Five Star Kvartet

Složení souboru:

Jiří Hlaváč - klarinet, saxofon

Klarinetista a saxofonista, známý i jako moderátor, skladatel, publicista a výrazný hudební organizátor, člen porot a soutěžních komisí Pražského jara a Concertina Praga. Od roku 1990 vyučuje na Hudební fakultě AMU, v letech 2000-2006 byl jejím děkanem.

Vlastimil Mareš - klarinet

Vítěz řady mezinárodních soutěží m.j. i Pražské jaro v roce 1981, první klarinetista Symf. orchestru hl. města Prahy FOK, pedagog a v současnosti děkan Hudební fakulty AMU, uznávaný sólista a dlouholetý člen Pražského dechového kvinteta.

Irvin Venyš - klarinet

Laureát mezinárodních klarinetových soutěží v Praze, Bayreuthu, Madeiře a Paříži. Rozvíjí ambiciózní sólovou dráhu v níž se věnuje, vedle klasického klarinetového repertoáru, také premiérám náročných českých a světových skladeb hudby 20. a 21.století.

Jan Mach – klarinet, basklarinet

Od roku 2007 člen Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK, v roce 2003 byl finalistou prestižní mezinárodní soutěže ARD v Mnichově. Jako člen Tria Arundo je držitelem Ceny Českého komorního spolku pro komorní hudbu za rok 2012.