II. ročník

 

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency

Tanja Classical Music Agency
www.koncertniagentura.com

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency

Komenského náměstí 400/9
130 00 Praha 3
http://www.gmhs.cz

Hudební agentura Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy
pořádá II. ročník mezinárodní soutěže ve hře na housle
„Houslová soutěž PhDr. Josefa Micky“
pod záštitou Václava Hudečka

fotogalerie 1 | 2 | 3


Seznam kandidátů
Harmonogram


Soutěžní podmínky

Soutěž se uskutečnila v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy,
Komenského nám.9, Praha 3
ve dnech 7. - 9. března 2014

 1. Soutěž je vypsána pro houslisty, kteří navštěvují základní umělecké školy, konzervatoře, střední školy s hudebním zaměřením, soukromé umělecké školy nebo soukromou výuku, nastudují předepsaný repertoár a splní věkovou hranici do 16-ti let.
 2. Hra zpaměti a dodržování spodní i vrchní hranice časových limitů je podmínkou (díla autorů 20. nebo 21. století mohou být hrána z not)
 3. Nedodržení soutěžních pravidel může být postiženo diskvalifikací soutěžícího.
 4. Soutěž je jednokolová. Zvolený program je závazný, ale ve výjimečných případech může být porotou udělen souhlas se změnou soutěžních skladeb.
 5. Porota má právo neudělit některé ceny, případně ceny rozdělit, stejně tak může udělit zvláštní ceny.
 6. Soutěžící má právo přihlásit se do vyšší věkové kategorie.
 7. Absolutní vítěz z minulého ročníku se soutěže nemůže zúčastnit

Rozdělení věkových kategorií a minutáže

I. kategorie nejmladších do 8 let - soutěžící narození 1.1.2006 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 3 - 7 minut.

II. kategorie do 10 let - soutěžící narození 1.1.2004 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 4 - 8 minut.

III. kategorie do 12 let - soutěžící narození 1.1.2002 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 7 – 10 minut.

IV. kategorie do 14 let - soutěžící narození 1.1.2000 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 10 - 15 minut s podmínkou zařazení děl dvou rozdílných stylových období. Z toho jedno dílo českého autora

V. kategorie – do 16 let - soutěžící narození 1.1.1998 a mladší
Soutěžní výkon (čistý čas) v časovém limitu 13 - 18 minut s podmínkou zařazení minimálně dvou rozdílných stylových období. Z toho jedno dílo českého autora 20. nebo 21. století.

Složení poroty:

 • Václav Hudeček - předseda poroty, houslový virtuos
 • Eva Stegeman - sólová a komorní činnost, umělecká ředitelka festivalu v Haagu, Holandsko
 • Jiří Fišer – Pražská konzervatoř, Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
 • Pavel Kudelásek – primárius Apollon kvarteta, Pražská konzervatoř, Gymnázium a Hudební škola hl. města Prahy
 • Jiří Panocha – primárius Panochova kvarteta, HAMU Praha
 • Pavel zejfart – člen Panochova kvarteta, ZUŠ J.L. Dusíka, Čáslav

Seznam doporučené literatury:

 • Sylvie Bodorová: Dža More - pro sólové housle
 • Petr Eben:
  • Saul u věštkyně v Én-Dóru - starozákonní freska pro housle a klavír
  • Sonatina semplice
 • Luboš Fišer:
  • Ruce – Sonáta pro housle a klavír
  • Amoroso – pro housle a klavír (pouze pro II. a III. kategorii)
 • Ilja Hurník:
  • Ciacona pro housle a klavír
  • Grave pro housle a klavír (pouze II. a III. kategorie)
  • Partita pro housle a klavír (možný výběr)
  • Suita pro sólové housle (možný výběr)
 • Viktor Kalabis: Aleluja (žalm 150), op.74 - starozákonní freska pro housle a klavír
 • Oldřich F. Korte:
  • Filosofické dialogy
  • Elíhú kontra Jób – starozákonní freska pro housle a klavír
 • Otmar Mácha: Elegie pro housle a klavír
 • Vít Micka: Concertino pro housle a klavír
 • Luboš Sluka:
  • Consonanza con Mozart pro housle a klavír
  • Due pezzi – Dva elegické kusy pro housle a klavír
 • Lukáš Sommer: Déja vu - in memoriam Maurice Ravel pro housle a klavír

 

S  případnými dotazy se obracejte na Ondřeje Lébra (tel.: 777 246 177) nebo na
Taťánu Klánskou, (tel.: 608 982 995), nebo na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme za podporu / Thank you for your support

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy - www.gmhs.cz
  Mistr Tomáš Koštejn - www.smycce-kostejn.cz
XAVIAN
Výroba designových ozvučných zařízení - http://www.xavian.cz
Mamaison Hotels & Residences - www.mamaison.com
www.osa.cz
Golden Tikka - www.tikka.cz
Nadace Život umělce - www.nadace-zivot-umelce.cz
Vít Popp – České hudební nástroje - www.chn.cz
www.prestiznipsani.cz
Nespresso - www.nespresso.com
  Mistr Dalibor Bzirský – opravy nástrojů - www.bzirsky-violin.cz
Akademie Václava Hudečka - www.akademievhudecka.cz
Nadace Vize97 - www.vize.cz
Cena Editio ONTA - editio-onta.com
  Český rozhlas – Vltava - www.rozhlas.cz/vltava/portal
  Alena Zejfartová