Praguitarra

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
Tanja Classic s.r.o.
www.koncertniagentura.cz
vmab
Spolek Via musica ad beatum z.s.
www.adbeatum.cz
 
Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
Komenského náměstí 400/9, Praha 3
www.gmhs.cz

   Via Musica ad beatum z.s. a Tanja Classic s.r.o.  ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy  ZUŠ, pořádá X. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clásica“ pod záštitou Štěpána Raka

Praguitarra

Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
Tanja Classic s.r.o.
www.koncertniagentura.cz
vmab
Spolek Via musica ad beatum z.s.
www.adbeatum.cz
 
Hudební agentura Tanja Classic Musical Agency
Komenského náměstí 400/9, Praha 3
www.gmhs.cz

   Via Musica ad beatum z.s. a Tanja Classic s.r.o.  ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy  ZUŠ, pořádá IX. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clássica“ pod záštitou Štěpána Raka

Z důvodu naplnění kapacity soutěže ve všech kategoriích, je přijímání přihlášek zasteveno k 9.2.!

Děkujeme za pochopení.

Orientační časy soutěžních vystoupení

Výsledky O. kategorie

Výsledky 1. kategorie

Výsledky 2. kategorie

Výsledky 3. kategorie

Výsledky 4. kategorie

Zvláštní ocenění

 

Soutěžní podmínky:

Soutěž se uskuteční v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy, Komenského nám.9, Praha 3 ve dnech 13. - 15. dubna 2018; pozor změna!!!
 • Soutěž je vypsána pro kytaristy, kteří navštěvují základní umělecké školy, soukromou výuku, hudební gymnázia či konzervatoře, nastudují předepsaný repertoár a splní věkovou hranici do 17 ti let
 • Hra zpaměti a dodržování spodní i vrchní hranice časových limitů jsou na této soutěži podmínkou.
 • Nedodržení soutěžních pravidel bude postiženo diskvalifikací soutěžícího.
 • Soutěž je jednokolová. Zvolený program je závazný, ale ve výjimečných případech může být porotou udělen souhlas se změnou soutěžních skladeb.
 • Porota má právo neudělit některé ceny, případně ceny rozdělit, stejně tak může udělit zvláštní ceny.
 • Soutěžící má právo přihlásit se do vyšší věkové kategorie.
 • Absolutní vítěz z minulých ročníků se soutěže nezúčastňuje.

Rozdělení věkových kategorií a minutáže:

0. kategorie: soutěžící narození v roce 2009 a mladší
Skladby alespoň dvou rozdílných stylových období v časovém limitu 3 – 5 minut.

I. kategoriie: soutěžící narození v roce 2007 a 2008
Skladby alespoň dvou rozdílných stylových období - časový limit 4 – 6 minut.          

II. kategorie: soutěžící narození v roce 2005 a 2006
Skladby alespoň dvou rozdílných stylových období   - časový limit 6 - 9 minut.

III. kategorie: soutěžící narození v roce 2003 a 2004
Skladby alespoň dvou rozdílných stylových období   v trvání 8 – 10 minut .

IV. kategorie: soutěžící narození v roce 2001 a 2002
Skladby alespoň ze dvou rozdílných stylových období   v trvání 10 – 15 minut .

 • Každý soutěžící obdrží Diplom za účast a drobný dárek.

 • V každé kategorii může být udělena I., II., III. cena a Čestné uznání.

 • Porota má právo ceny dělit, případně některé ceny neudělit.

Ceny a zvláštní ocenění

 Cena pro absolutního vítěze: kytara z dílny Jana Schneidera

 • V kategorii I. a II. je možnost získat Cenu za nejlepší provedení libovolné skladby F. Sora, F. Carulliho, M. Giulianiho, M. Carcassiho nebo jejich současníků.
 • V kategorii III. a IV. je možnost získat Cenu za nejlepší provedení
  libovolné skladby J. K. Mertze.
 • Ve III. a IV. kategorii je možnost získat Cenu Štěpána Raka za nejlepší provedení
  libovolné skladby Štěpána Raka.
 • Cena poroty: kytara z dílny Richarda Hruše
 • Cena Praha Music Center: kytara Kantare
 • Cena Blue Season Art Agency ( profesionální realizace nahrávky )
 • Cena sdružení Open Guitar ( pobyt na mistrovských kurzech Open Guitar 2018 )
 • Cena pro nejmladšího účastníka

 Složení poroty

Předseda: prof. Štěpán Rak - HAMU Praha

Členové poroty: Marie Hovorková – Konzervatoř Brno

                        Anna Hronová - Konzervatoř Pardubice

                        Taťána Klánská - Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

                        Ondřej Gillig – Konzervatoř Ostrava

                        Ozren Mutak – Konzervatoř Plzeň

                        Pavel Steffal – Konzervatoř České Budějovice

 Tajemnice poroty: Petra Schwarz Galasová

Ředitelka soutěže:

Taťána Klánská

www.koncertniagentura.cz

Poděkování za podporu:

sfk prague pg pg
pg pg pg pg bs2
srpg pg kantare2 pg pg d2
pg cases pg ogf

 


Přihlášení:

Uzávěrka soutěže: 15.2.2018

 • Účastnický poplatek ve výši 500,- Kč je nutno uhradit rovněž do 15.2.2018 převodem na bankovní účet: 115-4653090267/0100  (POZOR, ZMĚNA OPROTI PŘEDEŠLÝM ROČNÍKUM!!!)
 • Jako variabilní symbol uvádějte prosím den, měsíc a rok narození soutěžícího ( např. je-li narozen 6.1. 2002, pište 060102 a do zprávy pro příjemce uveďte:PRG a jméno soutěžícího, příp. název hudební školy, velmi nám tím usnadníte identifikaci platby.
 • Přihlášku stáhněte, uložte,vyplňte a pošlete jako přílohu e-mailem. Prosím netiskněte, neskenujte.
 • Účastnický poplatek je nevratný
 • Počet soutěžících může být při velkém zájmu omezen z časových důvodů – rozhodující zde bude datum doručení přihlášky. V případě vyčerpání organizační kapacity budou upřednostněni ti soutěžící, jejichž přihláška byla zaslána dříve.

S veškerými dotazy či nejasnostmi se prosím obracejte na tel. 608982995 nebo na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.